Najważniejsze wiadomości:

Biłgoraj: uroczystości ku czci św. Jerzego

Biłgoraj: uroczystości ku czci św. Jerzego

21 kwietnia 2018 r. w parafii prawosławnej pw. Św. Jerzego Zwycięzcy w Biłgoraju miały miejsce uroczystości liturgiczne, którym przewodniczył arcybiskup lubelsko-chełmski Abel.

Order św. Marii Magdaleny dla autorki „Bieżeństwa”

Order św. Marii Magdaleny dla autorki „Bieżeństwa”

Aneta Prymaka-Oniszk została odznaczona orderem św. Marii Magdaleny III stopnia na pracę dla dobra Cerkwi.

Zakończono odbudowę Monasteru św. Jana Chrzciciela

Zakończono odbudowę Monasteru św. Jana Chrzciciela

Jak podaje Patriarchat Jerozolimski, we wtorek (17 kwietnia) odbyła się oficjalna ceremonia wieńcząca proces renowacji Monasteru św. Jana Chrzciciela znajdującego się przy zachodnim brzegu rzeki Jordan.

Święto Bułgarii w Lublinie

Święto Bułgarii w Lublinie

W Lublinie odbyła się prezentacja albumu „Kolory prawosławia – Bułgaria”.


„Dobra wiedza jest dobra dla tych, którzy używają jej do dobrych czynów. ”

św. Filaret metr. moskiewski

Publicystyka:

Apoftegmaty Świętego Antoniego Wielkiego, Abba Arseniusza i Abba Agatona

Apoftegmaty Świętego Antoniego Wielkiego, Abba Arseniusza i Abba Agatona

Słowo apoftegmat pochodzi od greckiego czasownika apophthéngomai – „wypowiadać, „wygłaszać” i oznacza zgrabną wypowiedź, sentencję. Gerontikon (Księga Starców) zawiera apoftegmaty ułożone alfabetycznie według imion Ojców Cerkwi, którzy je wygłaszali.

Kilka słów o Niedzieli Niewiast Niosących Wonności

Kilka słów o Niedzieli Niewiast Niosących Wonności

O tym kogo i dlaczego nazywamy Niewiastami Niosącymi Wonności. O św. Józefie i św. Nikodemie. Myśli św. Mikołaja Serbskiego. Ikonograficzne przedstawienie wspominanych wydarzeń.

Synaksarion III Niedzieli po Święcie Paschy. Świętych Niewiast Niosących Wonności

Synaksarion III Niedzieli po Święcie Paschy. Świętych Niewiast Niosących Wonności

"Chrystusowe uczennice niosą mirrę, ja zaś pieśń jak mirrę niosę."

Nauki duchowe św. Hezychiusza z Synaju. Wybór z I tomu „Filokalii”

Nauki duchowe św. Hezychiusza z Synaju. Wybór z I tomu „Filokalii”

Ten, kto stał się ślepy, nie widzi światła słońca. Tak samo ten, kto nie podąża w trzeźwości, nie widzi w dużej ilości blasków łaski z góry [...].